Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Categorie Duurzaam

Plastic en duurzaamheid, gaat dit goed samen?

Duurzaamheid en plastic lijken op het eerste gezicht misschien niet samen te gaan. Plastic wordt vaak gezien als een niet-duurzame grondstof die slecht is voor het milieu. Maar toch is het mogelijk om duurzaamheid en plastic te combineren. Ten eerste…